image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Organizata Shqiptare e Sommelierisë është një OJQ që lindi në Maj të vitit 2005 si rezultat i dëshirës së një grupi intelektualësh shqiptar të pasionuar në fushën enogastronomike. 

Organizata nuk ka qëllim fitimi. Qëllimi dhe misioni i saj kryesor është kualifikimi profesional i figurës së sommelierit, vlerësimi i kulturës së verës dhe pijeve të ndryshme alkolike si në fushën e prodhimit, përpunimit, ashtu dhe në atë të hotelerisë si dhe, promovimi i kësaj kulture.

O SH S zhvillon kurse profesionale në nivele të ndryshme, seminare, takime profesionale dhe bashkëpunime me fondacione të ndryshme si të vendit dhe të huaja të cilat kanë qëllime të njëjta për të arritur qëllimet sociale të saj.

O SH S boton gjithashtu edhe organin e saj zyrtar – Revistën SOMMELIERI SHQIPTAR, periodike në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht.

free joomla templatesjoomla templates
2015  Sommelieria Shqiptare   globbers joomla template