Bordi drejtues

Sommelieria Shqiptare është një OJF e cila ka qënë dhe vazhdon të jëtë pjesë aktive e jetës shoqërore të vendit, mbështetje e rëndësishme e prodhuesve shqiptar në fushën teknike dhe institucioni i duhur për formimin dhe azhornimin teoriko-didaktik. O.SH.S udhëhiqet nga Presidenti dhe Bordi Drejtues i saj të cilët përcaktojnë kalendarin e aktiviteteve didaktiko-shoqërore të vitit dhe programin e trajnimeve. Bordi mblidhet të paktën 4 herë në vit dhe shqyrton ecurinë vjetore të përgjithshme dhe zbatimin e programit vjetor në perputhje me statutin dhe rregulloren e O.SH.S, duke u informuar nga organizmat e punës të formuar prej tij.

Dashamir Elezi

President

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Silvana Hyseni 

          Sekretare e Përgjithshme

 Dritan Beqiri

 Anëtar

Ernest Melani

Anëtar

 

Prof. Dr. Lush Susaj

Eldisa Lloshi Zhebo

Bledar Korkaj

Irdi Lushi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free joomla templatesjoomla templates
2019  Sommelieria Shqiptare   globbers joomla template