PËRSE DEGUSTOHET VERA

PËRSE DEGUSTOHET VERA

Shishja e verës përfaqëson sintezën e ekuilibrit të përkryer midis natyrës, dorës së  njeriut dhe teknikës së aplikuar. Detyra parësore e degustatorit është të verifikojë nga pikëpamja pamore, e nuhatjes dhe e të ngjëruarit nëse vera ka arritur plotësisht harmoninë e saj. 

Raporti që krijohet midis subjektit (degustatorit/shijuesit) dhe objektit (vera) duhet bazuar mbi “respekt” e kompetencë me qëllim që  të jepet një vlerësim sa më i saktë në lidhje me karakteristikat e verës. Procesi i ngjërimit (degustimit) bëhet që të njihet në mënyrë sa më të hollësishme “bota e verës e mbyllur brenda ne shishe” dmth vlerësohet nëse produkti i ruan cilësitë parësore dhe karakteristikat e origjinës së tij. Një shijues (degustator) i kujdesshëm duhet të jetë në gjendje të vlerësojë shkallën e zhvillimit të verës dhe të parashikojë kohëzgjatjen e ruajtjes së personalitetit të saj. 

 

Rëndësi e veçantë i duhet kushtuar “sallës së shijimit (degustimit)” dmth vendit në të cilin shijuesi duhet të japë vendimin e tij përsa i përket verës që po shqyrtohet. Kjo dhomë duhet të ketë këto karakteristika:

Gjithashtu kjo sallë duhet të jetë e pajisur me “tavolina ngjerimi (degustimi)”. Zakonisht këto të fundit janë të bardha e të pajisura me mjetet e duhura. Por duhet theksuar që jo gjithmonë një sommelier mund të ketë në dispozicion një vend të tillë.  Kështu në çdo rast ai duhet te mbajë parasysh disa rregulla themelore:

Edhe gjatë fazës operative duhen mbajtur parasysh këto rregulla:

Gjatë proçesit të provës së verës, ngjëruesit duhet të pastrojnë  gojën nga ndjesitë e provës së mëparëshme me bukë dhe ujë.

Raporti i ngjëruesit me kampionin në provë duhet të jetë absolutisht personal.